2006-02-14

De fem stora (och TradeDoubler)

Eftersom att de flesta intressanta Internetbolag har rapporterat resultatet för 2005 har jag roat mig med att göra en jämförelse mellan dem. Trots att bolagens rapporter ofta var besvikelser för aktiemarknaden, så gick de Internetbolagen inte direkt dåligt. För att ge ett perspektiv på skillnaden mellan de största bolagen och resten av branschen, samt göra det lite intressantare ur svenskt perspektiv, har jag utöver Google, eBay, Yahoo!, Amazon och InterActive Corp även tittat på TradeDoubler (TD). Hade America Online och MSN varit självständiga bolag hade de också varit med i den här jämförelsen. PartyGaming har inte rapporterat än och är därför inte med.
Bolag
Google
eBay
Yahoo!
Amazon
IAC
TD

Oms
$6,14
$4,55
$5,26
$8,49
$5,75
$0,14

FCF
$1,62
$1,57
$1,29
$0,53
$0,70
$0,004

EV
$94
$55
$46
$16
$8
$0,5

Anst.
5680
9700 (ca)
9816
12000
26000
222

RoE
15,6%
16,1%
21,8%
15,9%
5,9%
20,6%


Oms, FCF, EV i miljarder dollar
EV = enterprise value. Marknadsvärde - kassa + räntebärande skulder.
FCF = fritt kassaflöde. Kassaflöde från rörelsen - investeringar
RoE = avkastning på eget kapital

Det är värt att notera att varken Google, eBay eller Yahoo! delar ut pengar till ägarna trots höga värderingar, mycket bra marginaler och välfyllda kassor. Som "tillväxtbolag" kan det vara mentalt svårt att börja dela ut pengar, men det ska till några monsterprojekt för att det ska grävas några djupare hål i de bolagens kassor.

subscribe (free, of course) to Henrik Torstensson's Weblog

Subscribe with Bloglines Add to Google Add to Netvibes


share this post with a friend (Facebook, del.icio.us, e-mail etc)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

EVarför tar du inte med ValueClick? Det är TradeDoublers största konkurrent och världens största affiliatenätverk.

15:14  
Blogger Henrik said...

Jag tog inte med ValueClick då min ursprungliga tanke var att titta på de stora amerikanska Internetbolagen. ValueClick är inte i samma liga som Google, eBay, Yahoo!, Amazon.com och InterActive Corp. Det är skulle iofs inte PartyGaming heller vara, så helt konsekvent skulle det inte ha varit. Sedan lade jag till TradeDoubler för att få lite svensk anknytning.

Men jag har lagt in några av de börsnoterade svenska bolag vars affär möjliggörs/drivs av Internet (TD, Unibet, Avanza, Nordnet, NetOnNet, Tretti.se) i ett Excelark, kanske ska jag lägga till ValueClick i det.

13:32  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home