2005-08-30

Asbest och fildelning inte samma sak

Till Dagens Industri säger Antipiratbyråns Henrik Pontén att ""Vad händer den dagen då börsanalytiker börja räkna på eventuella skadestånd från upphovsrättsinnehavare? Vad hände med ABB:s aktie då stämningsansökningarna om asbest dök upp i USA?". Tycks vara en uppföljning på en ny pr-offensiv som började med en intervju i Computer Sweden, som gjorde en kvällstidningsvinkel på det hela vilket fick Anders Ahlqvst på Rikskriminalpolisen att i artikelkommentarerna skriva att Computer Sweden i princip skrivit motsatsen till vad han sa.

Att Pontén tar upp asbeststämningarna är intressant. De är en effekt av det amerikanska systemet med gruppstämningar som i hög grad resulterat att i personer som inte blivit sjuka av asbest stämmer företag som aldrig har tillverkat asbest. Följden har blivit att företag som ABB har hotats med konkurs eller rekonstruktion. Inom fildelning har stämningsmönstret sett helt annorlunda ut. Branschorganisationerna uppbackade av sina huvudmän har med hjälp av dyra advokatfirmor hotat att stämma (och stämt) vanliga människor på miljonbelopp som fildelat i relativt liten omfattning. Istället för småfolkets attack på kapitalet så har det varit kapitalets attack på småfolket. I båda fallen har attackerna i hög utsträckning varit orättfärdiga. Sen finns det lägen när det är rätt att stämma, men formerna för det behöver regleras striktare än idag. Att en bransch kan hota en person med personlig konkurs för något som kanske inte ens är ekonomiskt skadligt (privatkopiering) är fel.

Att fildelning står för stora delar av Internettrafiken är ingen nyhet, men det finns goda anledningar att inte göra operatörerna skyldiga att kontrollera vilka IP-paket deras kunder skickar. Inte minst då det riskerar att leda till, i praktiken, inskränkt yttrandefrihet och minskade investeringar i infrastruktur. Sen finns det praktiska problemet för film-, spel- och musikbranschen med att det är betydligt jobbigare att stämma stora telekomoperatörer än privatpersoner.

Det är genom anpassade affärsmodeller och fler legala tjänster, som ofta använder fildelning för distribution, som upphovsägarna kan tjäna mer pengar. Ett bra exempel för musik- och filmbranschen att följa är Ponténs ursprunglige uppdragsgivare spelbranschen. Genom att göra spelen till prenumerationstjänster (World of Warcraft, Xbox Live med mera) har de kommut runt stora delar av problemet med kopiering.

För övrigt tycks det som om eDonkey passerat BitTorrent som populäraste fildelningsprotkoll. Information om företaget bakom eDonkey.

subscribe (free, of course) to Henrik Torstensson's Weblog

Subscribe with Bloglines Add to Google Add to Netvibes


share this post with a friend (Facebook, del.icio.us, e-mail etc)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home